A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/marex/public_html/index.php:6)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 688

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/marex/public_html/index.php:6)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 688

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/marex/public_html/index.php:6)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 688

Pogoji poslovanja

E: info@marex.si | T: +386 1 788 83 50 |

Izberi jezik: SLO | HR | EN | DE

Domov > Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

Plačilni pogoji

Splošni pogoji

 • SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI
 • PLAČILNI POGOJI

Splošni prodajni pogoji

Splošni prodajni pogoji Marex d.o.o. med podjetjem Marex d.o.o. in kupci proizvodov in storitev iz Marexovega prodajnega programa se urejajo s pogodbo oziroma jih ureja Obligacijski zakonik.

Nanašajo se na vsa razmerja med prodajalcem in kupcem razen, če se prodajalec in kupec za posamezen primer nista dogovorila drugače.V splošnih pogojih poslovanja je opredeljeno sledeče:

 • način in roki naročanja in dobave blaga
 • kakovost blaga in reševanje reklamacij
 • določanje cene blaga in plačilni pogoji

Predmet prodaje so izdelki iz proizvodnega in prodajnega programa Marex.NAROČANJE IN DOBAVA BLAGA


Posli se sklepajo na osnovi pisnih naročil, v katerih je opredeljena vrsta in količina blaga. Rok za izpolnitev naročila je približno do sedem dni od prejema naročila za izdelke, ki so na zalogi, za ostala naročila pa po predhodnem dogovoru med kupcem in dobaviteljem.

V kolikor prodajalec naročila pisno v roku 2 delovnih dni ne zavrne, se šteje, da je naročilo sprejeto.

Za dobavo velja klavzula FCO skladišče prodajalca, v kolikor ob naročilu ni dogovorjeno drugače.

V kolikor prodajalec kupca do dva dni pred rokom dobave obvesti, da je nastopila sila, zaradi katere ne bo mogel pravočasno izvršiti dobave dogovorjenih količin, se to upošteva kot opravičljiv razlog, kupec pa se po lastni presoji odloči, ali bo novi rok dobave sprejel ali ne.

V primeru višje sile (izpad proizvodnje zaradi težav v preskrbi z energijo, večjih okvar, ovire pri uvozu..) prodajalec ne odgovarja odškodninsko zaradi zamude pri dobavi blaga kupcu. Prodajalec jamči, da je blago naloženo kvalitetno ter brez vidnih poškodb.DOSTAVA


Strošek dostave je naveden v spodnji tabeli. Cene so brez ddv-ja ter veljajo FCO trgovine MAREX po Sloveniji, od 01.07.2018


 • Cene veljajo za distribucijo na območju Slovenije za redne dostave od ponedeljka do petka.
 • Cene so izražene v eurih (€) in ne vsebujejo DDV.
 • Dodatek na gorivo se ne obračunava.
 • Cene veljajo za prevoz s kombijem in tovornjakom.
 • Hitra dostava pošiljk je predmet posebnih dogovorov med podjetjem Marex in naročnikom.


CENA


Prodajalec bo kupcu zaračunal blago po veljavnem ceniku.
Cene se razumejo FCO skladišče prodajalca.

Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu dostavil račun istočasno z dobavnico oziroma najkasneje v roku 15 dni po odpremi in da bo le-ta vseboval vse elemente v skladu z veljavno zakonodajo.EMBALAŽA


Za palete ter embalažo uporabljeno pri navijanju pločevine zaračunavamo strošek palet in embalaže. V primeru vračila nepoškodovanih palet, izstavimo dobropis.

PLAČILNI POGOJI


Terjatev prodajalca do kupca za prodano blago nastane z dnem odpreme blaga iz skladišča.
Kupec se obvezuje plačati račune za dobavljeno blago v predpisanem roku, na transakcijske račune prodajalca, kot so navedeni na računu.

Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na dobavljenem blagu do poplačila celotne kupnine.
Za nepravočasno plačilo si prodajalec pridržuje pravico do obračuna zakonitih zamudnih obresti, katere je kupec dolžan plačati v 8. dneh od izstavitve računa za zamudne obresti.

V primeru, da je zamuda s plačilom daljša od 30 dni, šteto od zapadlosti posameznega računa, lahko prodajalec zaustavi vse nadaljnje dobave blaga do poplačila predhodnega računa.
Plačilo se lahko izvrši tudi s kompenzacijo, v kolikor se stranki tako dogovorita.

Za predčasno plačilo pred istekom roka 8 dni od dobave blaga lahko prodajalec kupcu prizna popust v višini 2%, za kar se stranki dogovorita ob naročilu; ta popust se obračuna ob izstavitvi računa.
V primeru kompenzacije se popust za predčasno plačilo ne obračuna.

Blaga, ki je v postopku reklamacije, kupec ni dolžan plačati v pogodbenem roku, o čemer prodajalca pisno obvesti.KAKOVOST IN REŠEVANJE REKLAMACIJ


Neskladnosti, vezane na dobave blaga ali opravljene storitve kupec v pisni obliki sporoči prodajalcu.
Vse očitne napake v kvaliteti in količini je kupec dolžan sporočiti v pisni obliki najkasneje v osmih dneh od prispetja blaga v skladišče kupca. Vse skrite napake bo kupec sporočil nemudoma ob odkritju, vendar skladno z Obligacijskim zakonikom.
Prodajalec je dolžan podati odgovor na reklamacijo najkasneje v osmih dneh od prejema pisnega obvestila (reklamacije) kupca.
Prodajalec jamči za napake v kvaliteti blaga pod pogojem, da kupec z njim ravna v skladu z garancijskimi pogoji prodajalca.

V vsakem primeru ima kupec pravico zahtevati povračilo škode, ki mu je nastala zaradi napake blaga.
Po rešitvi reklamacije je prodajalec dolžan v zakonskem roku izstaviti dobropis.
V primeru vračila blaga prodajalec zaračuna manipulativne stroške v višini 10%. 
Blaga, ki je že vgrajeno ali kakorkoli predelano, ni možno reklamirati.

Blaga, ki je naročeno po želji kupca, ni možno vrniti.OSTALO


Za izvajanje te pogodbe pogodbeni stranki imenujeta odgovorni osebi na strani prodajalca in na strani kupca. 

Kupec in prodajalec se obvezijeta, da bosta podatke, do katerih bosta prišla v času poslovnega sodelovanja, varovala kot poslovno skrivnost tudi po morebitnem zaključenem sodelovanju.

Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno; v kolikor pa to ne bi bilo mogoče, je pristojno sodišče v Ljubljani.OGLAŠEVANJE


Kupec se lahko zaveže, da bo na primeren način oglaševal izdelke in, po predhodni potrditvi s strani odgovorne osebe v Marexu na primeren način oglaaševal tudi dobavitelja blaga.

Kupec in prodajalec se obvezujeta,  da bosta podatke do katerih bosta prišla v času poslovnega sodelovanja, varovala kot poslovno skrivnost tudi po morebitnem zaključenem sodelovanju.

Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno; v kolikor pa to ne bi bilo mogoče, je pristojno sodišče v Ljubljani.GARANCIJSKI POGOJI


Za kakovost izdelkov v garanciji jamčijo dobavitelji, ki za izdelke z garancijo izstavijo garancijski list, katerega prodajalec pošlje kupcu.

Plačilni pogoji

Pravne osebe:

Za pravne osebe je možnih več načinov plačila in sicer:

1. Gotovina
2. Plačilo po predračunu
3. Odloženo plačilo pod pogoji, katere nam jih predhodno odobri zavarovalnica
4. Plačilo s poslovno kartico.

V naših poslovnih enotah sprejemamo poleg gotovine tudi kartice in sicer:

Fizične osebe potrošniki

Debetne in predplačniške kartice:

 • VISA debit
 • VISA Vpay
 • VISA Electron debit
 • BA
 • Maestro
 • MasterCard debit

Kreditne kartice, vključno s karticami z odloženim plačilom:

 • VISA
 • VISA Electron credit
 • MasterCard
 • Karanta

Pravne osebe - poslovne kartice:

Debetne in predplačniške kartice:

 • VISA debit
 • BA
 • Maestro
 • MasterCard debit

Kreditne kartice, vključno s karticami z odloženim plačilom:

 • VISA
 • MasterCard

ter možnost plačila na obroke.


NLB Nakupi na obroke (1.011 Kb)

NLB nalepka OBROKI plačilnih kartic maj (54 Kb)