A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/marex/public_html/index.php:6)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 688

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/marex/public_html/index.php:6)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 688

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/marex/public_html/index.php:6)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 688

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/marex/public_html/index.php:6)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 688

Uvjeti poslovanja

E: info@marex.si | T: +386 1 788 83 50 |

Izberi jezik: SLO | HR | EN | DE

Naslovnica > Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti

 • OPĆI PRODAJNI UVJETI
 • UVJETI PLAĆANJA

Opći prodajni uvjeti

Opći prodajni uvjeti poduzeća Marex d.o.o. između poduzeća Marex d.o.o. i kupaca proizvoda i usluga iz Marexova prodajnog programa uređuju se ugovorom, odnosno, uređuje ih Obligacijski zakonik.

Odnose se na sve odnose između prodavača i kupca, ako se prodavač i kupac za pojedini slučaj nisu drugačije dogovorili.U općim uvjetima poslovanja je definirano:

 • načini i rokovi naručivanja i isporuke robe
 • kvaliteta robe i rješavanje reklamacija
 • utvrđivanje cijene robe i uvjeta plaćanja

Predmet prodaje su proizvodi iz proizvodnog i prodajnog programa Marex.NARUČIVANJE I ISPORUKA ROBE


Poslovi se ugovaraju na temelju pismenih narudžbi u kojima je definirana vrsta i količina robe. Rok za ispunjavanje narudžbe je otprilike sedam dana od primitka narudžbe za proizvode koji su na zalihi, a za ostale narudžbe prema prethodnom dogovoru između kupca i dobavljača.

Ako prodavač ne odbije narudžbu pismeno u roku od 2 radna dana, smatra se da je narudžba prihvaćena.

Za isporuku vrijedi klauzula FCO skladište prodavača ukoliko kod narudžbe nije drugačije dogovoreno.

Ukoliko prodavač obavijesti kupca do dva dana prije roka isporuke da je nastupila viša sila zbog koje neće moći pravodobno izvršiti isporuku dogovorenih količina, to se računa kao opravdan razlog, a kupac po vlastitom nahođenju odlučuje hoće li prihvatiti novi rok isporuke ili ne.

U slučaju više sile (prekid proizvodnje zbog problema u opskrbi energijom, većih kvarova, prepreka kod uvoza...) prodavač nema odštetnu odgovornost zbog kašnjenja prilikom isporuke robe kupcu. Prodavač jamči da je roba kvalitetno natovarena i bez vidljivih oštećenja.CIJENA


Prodavač će kupcu zaračunati robu po važećem cjeniku.
Cijene su FCO skladište prodavača.

Prodavač se obvezuje da će kupcu dostaviti fakturu istodobno s dostavnicom, odnosno najkasnije 15 dana nakon otpreme i da će ona sadržavati sve elemente u vezi s važećim zakonodavstvom.UVJETI PLAĆANJA


Potraživanje prodavača prema kupcu za prodanu robu nastaje s danom otpreme robe iz skladišta.
Kupac se obvezuje platiti račune za isporučenu robu na transakcijske račune prodavača navedene na računu u propisanom roku.

Prodavač do potpunog plaćanja kupovne cijene zadržava vlasničko pravo nad isporučenom robom do plaćanja cjelokupnog iznosa.
U slučaju nepravodobnog plaćanja prodavač zadržava pravo obračunati zakonske zatezne kamate koje je kupac dužan platiti u roku od 8 dana od ispostave računa.

U slučaju da je kašnjenje s plaćanjem dulje od 30 dana, računajući od dana dospijeća pojedinog računa, prodavač može zaustaviti sve daljnje isporuke robe do podmirenja prethodnog računa.
Plaćanje se može izvršiti i kompenzacijom ako se stranke tako dogovore.

Za prijevremeno plaćanje u roku od 8 dana od isporuke robe, prodavač može kupcu priznati popust u visini od 2%, o čemu se stranke dogovaraju prilikom narudžbe, a popust se obračunava prilikom ispostave računa. U slučaju kompenzacije ne obračunava se popust za prijevremeno plaćanje.

Robu koja je u postupku reklamacije kupac nije dužan platiti u ugovornom roku, ali o tome mora pismeno obavijestiti prodavača.KVALITETA ROBE I USLUGA I RJEŠAVANJE REKLAMACIJA


O odstupanjima povezanim s isporukom robe ili obavljanjem usluge kupac mora obavijestiti prodavača u pismenom obliku.
O svim očitim greške u kvaliteti i količini kupac je dužan obavijestiti prodavača u pismenom obliku najkasnije u roku od osam dana od prispijeća robe u skladište kupca. O svim skrivenim greškama kupac mora obavijestiti prodavača čim ih otkrije, u skladu s Obligacijskim zakonikom.
Prodavač je dužan dati odgovor na reklamaciju najkasnije u roku od osam dana od primitka pismene obavijesti (reklamacije) kupca.
U garanciju prodavača uključene su greške u kvaliteti robe, pod uvjetom da kupac s robom postupa u skladu s garancijskim uvjetima prodavača.

Kupac u svakom slučaju ima pravo zahtijevati povrat štete koju je pretrpio zbog greške u robi.
Kupac u svakom slučaju ima pravo zahtijevati povrat štete koju je pretrpio zbog greške u robi.
U slučaju povrata robe prodavač zaračunava 10% manipulativnih troškova.  
Robu koja je već ugrađena ili na bilo koji način prerađena nije moguće reklamirati.

Robu koja je naručena po želji kupca nije moguće vratiti.OSTALO


Ugovorne stranke dogovaraju odgovorne osobe za provedbu ugovora od strane prodavača i kupca.

Kupac i prodavač dužni su podatke do kojih dođu u vrijeme poslovne suradnje štititi kao poslovnu tajnu i nakon eventualnog završetka suradnje.

Eventualne sporove stranke će rješavati sporazumno, a ako to ne bude moguće, za rješavanje sporova nadležan je sud u Ljubljani.OGLAŠAVANJE


Kupac se može obvezati da će primjereno reklamirati prodavača, a po prethodnoj potvrdi odgovorne osobe u Marexu, također i dobavljača robe.

Kupac i prodavač dužni su podatke do kojih dođu u vrijeme poslovne suradnje štititi kao poslovnu tajnu i nakon eventualnog završetka suradnje.

Eventualne sporove stranke će rješavati sporazumno, a ako to ne bude moguće, za rješavanje sporova nadležan je sud u Ljubljani.GARANCIJSKI UVJETI


Za kvalitetu proizvoda u garanciji jamče dobavljači koji za proizvode s garancijom ispostavljaju garancijski list koji prodavač šalje kupcu.

Uvjeti plaćanja

Pravne osobe:

Za pravne osobe je moguće više vrsta plaćanja i to:

1. Gotovina
2. Plaćanje po predračunu
3. Odgođeno plaćanje pod uvjetima koje nam prethodno mora odobriti osiguravajuće društvo
4. Plaćanje poslovnom karticom.

U našim poslovnim jedinicama osim gotovine prihvaćamo i kartice, i to:

Fizičke osobe potrošači

Debitne i pretplatničke kartice:

 • VISA debit
 • VISA Vpay
 • VISA Electron debit
 • BA
 • Maestro
 • MasterCard debit

Kreditne kartice, uključujući kartice s odgođenim plaćanjem:

 • VISA
 • VISA Electron credit
 • MasterCard
 • Karanta

Pravne osobe - poslovne kartice:

Debitne i pretplatničke kartice:

 • VISA debit
 • BA
 • Maestro
 • MasterCard debit

Kreditne kartice, uključujući kartice s odgođenim plaćanjem:

 • VISA
 • MasterCard

Te mogućnost plaćanja na rate.


NLB Kupnja na rate (1.011 Kb)

NLB naljepnica RATE platnih kartica maj (54 Kb)